Votik

Proponujemy Państwu profesjonalną obsługę głosowania podczas eventów korporacyjnych, spotkań biznesowych, konferencji, konkursów, głosowań w stacjach telewizyjnych, senatach uczelni wyższych, walnych zgromadzeniach akcjonariuszy. Obsługa odbywa się za pomocą niewielkich pilotów bezprzewodowych! Wynik głosowania otrzymują Państwo już po kilku sekundach!

Jest wykorzystywany wszędzie tam, gdzie do uzyskania odpowiedzi na zadane pytanie wymagany jest udział publiczności, widzów, audytorium lub uczestników.

System VOTIK jest również przydatny wszędzie tam, gdzie podjęcie decyzji musi być poprzedzone głosowaniem jawnym lub tajnym.

Niezależnie od Twoich potrzeb system do głosowania VOTIK zaspokaja nawet najbardziej wymagających. Może znaleźć zastosowanie dla wyższych uczelni, zgromadzeń wspólników spółek akcyjnych, czy dla innych osób prawnych.

Dzięki niemu możliwe są do wykonania takie aplikacje jak:

  • interaktywne głosowanie,
  • szkolenie publiczności,
  • badanie opinii,
  • opinia w trakcie przedstawiania studium przypadku,
  • interaktywne nauczanie i wiele innych.

VOTIK można wykorzystać dla sprawdzenia efektywności szkolenia, dokształcania, kursu. Dzięki niemu prelegent, wykładowca, trener może uzyskać szybką i obiektywną odpowiedź na pytanie jak efektywnie przyswajają wiedzę uczestnicy szkolenia.

Coraz większy popyt na duże spotkania korporacyjne, konferencje, zgromadzenia wspólników i inne działania wymusza zastosowanie nowych rozwiązań. Sukces kolejnych spotkań i aktywności wynika już nie tylko z atrakcyjności miejsca spotkania, wyszukanego menu i zaplanowanych rozrywek. W trakcie takich spotkań podejmowane są decyzje nierzadko kluczowe dla strategii działania danej instytucji, firmy. Dlatego konieczne staje się zastosowanie szybkiego, interaktywnego, a jednocześnie prostego w obsłudze elektronicznego systemu wspierającego zarządzających. Dzięki zastosowaniu nowych technologii Państwa spotkania zyskają nowoczesną oprawę, co poprawia postrzeganie spotkania, jako profesjonalnego wydarzenia.